İlkokul Rehberlik İhtiyaç Belirmeme Anketi (Riba)

Kendine özgü ve değerli bir birey olduğunu keşfetmeye ihtiyacı var. (1-Hayır Kesinlikle Katılmıyorum - 5-Evet Kesinlikle Katılıyorum Lütfen Bir Değer Seçiniz)

Bir çocuk olarak hak ve sorumluluklarını öğrenmeye ihtiyacı var (1-Hayır Kesinlikle Katılmıyorum - 5-Evet Kesinlikle Katılıyorum Lütfen Bir Değer Seçiniz)