DOSTLAR EĞİTİM KURUMLARI - VİZYON VE MİSYON

VİZYONUMUZ

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmekte, akademik anlamda da en iyi olmaları konusunda bütün imkânlarla donatılmaktadırlar.

Temel eğitimin çocuklarımıza sadece ilköğretimde verildiğinin ve aldığı bu eğitimin lise ve üniversitede onların karşılarına çıkacağının bilincindeyiz. Bu bilinçle kuruluşumuzdan bu yana eğitim sistemimizin temelini önemsiyor, çocuklarımızın temel eğitimini büyük bir işçilikle inşa ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizi sadece şehrimizin nitelikli okullarına yerleştirmek değil, velilerimizin desteğiyle farklı şehirlerdeki nitelikli resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında da başka ufuklarla eğitimlerine devam etmelerine, onlara bambaşka dünyaların kapılarını açmaya rehberlik etmektir. Bu sorumlulukla geleneksel ilköğretim anlayışının her zaman ötesine geçmiş bulunan kurumumuz öğrencilerimizin, şehrimizden başka şehirlerdeki daha nitelikli okullara transferinde tramplen görevi görmektedir. Bu anlamda ilimizin özgün ve öncü bir eğitim kurumu olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki “Eğitim, geri dönüşü en yüksek yatırımdır.”

MİSYONUMUZ

İlimizin köklü eğitim kurumlarından biri olarak misyonumuz,

Atatürk ilkeleri ışığında, temel değerlerinden ödün vermeden ama çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, laik, araştırmacı, sorgulayıcı, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, insan haklarına saygılı, kültürel değerlerine bağlı öğrenciler yetiştirmek ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak, kaliteli eğitim veren özel bir öğretim kurumu olarak devletin eğitim alanındaki yükünü hafifletip topluma en iyi hizmeti sunmaktır.

Sürekli gelişim anlayışı içerisinde, bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda zenginleştirdiği birikim ve deneyimini eğitim ve öğretime yansıtarak Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü benimsemiş aydın nesiller yetiştirmek Dostlar Eğitim Kurumlarının vazgeçilmez ilkesidir.