DOSTLAR EĞİTİM KURUMLARI - İNSAN KAYNAKLARI - ÖĞRETMEN BAŞVURUSU

PDF veya WORD Belgesi Yükleyiniz

JPG veya PNG Formatında Resim Yükleyiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ
Erkek Adaylar İçin
EĞİTİM BİLGİLERİNİZ
İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
Kırdar Bilgiören Koleji olarak, Sınavlar ve diğer başvurular kapsamında kişisel verileri işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Kişisel veriler hangi amaçlarla işleniyor?  Kişisel verileri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:
  • İş başvurularının alınması
  • Sınav ve diğer başvuruların alınması,
  • Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi,
  • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sınav sonuçlarının açıklanması
  • Sınavla ve sonuçlarla ilgili bilgilerin dijital ya da basılı şekilde tarafınıza ulaştırılması,
  • Tüm adaylar içerisindeki başarı durumunuzun değerlendirilmesi
  • Bundan sonra yapılacak sınavlar için tarafınızla iletişime geçilmesi
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi.

Amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel veriler başkalarına aktarılıyor mu? Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmak sureti ile korunacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında tebliğ hükümlerine göre info@kirdarbk.com.tr elektronik posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.