DOSTLAR EĞİTİM KURUMLARI - ORTAOKUL

Kütahya Özel Dostlar Ortaokulunda ortaöğretimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak, tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmaktır.

Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır. Kütahya Özel Dostlar Ortaokulunda Atatürk ilkelerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluk bilincine sahip, ruhen ve bedenen sağlıklı, paylaşımcı, kendine güvenen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK BİRİMİ

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireylerin kendilerini tanıyıp anlaması, problemlerini çözmesi, sahip olduğu gizil güçleri keşfedip bunları geliştirmesi, gerçekçi kararlar alması, bulunduğu topluma uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi amacıyla uzmanlar tarafından sunulan psikolojik yardım hizmetleridir.

Dostlar Eğitim Kurumları’nda öğrencilerimize gerek okul ortamında gerekse yetişkin yaşamında başarılı olmaları için ihtiyaç duyduğu beceri ve yaşantıları kazandırmak amaçlanmaktadır. Okulumuz; mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için her türlü çalışmada öğrenciyi merkeze alan ve destekleyen, yaşadığı durumlarla ilgili yönlendirmelerde öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmesini sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle önleyici ve iyileştirici rehberlik hizmetlerinin sunulmasına önem vermektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; yıl boyunca mesleki, eğitsel, kişisel-sosyal rehberlik alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Mesleki rehberlik hizmetleri sürecinde;

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; yıl boyunca mesleki, eğitsel, kişisel-sosyal rehberlik alanlarında çalışmalar yürütmektedir.
 • Bireyin öncelikle kendini tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerini keşfetmesi,
 • Çeşitli meslekleri tanıyıp değerlendirmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitsel rehberlik hizmetleri sürecinde;

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; yıl boyunca mesleki, eğitsel, kişisel-sosyal rehberlik alanlarında çalışmalar yürütmektedir.
 • Okula ve çevreye uyum sağlama
 • Verimli ders çalışma
 • Zamanı etkin kullanma
 • Sınav kaygısıyla baş etme
 • Yapılan deneme sınavları neticesinde öğrenmeleri izleme gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Kişisel-Sosyal rehberlik hizmetleri sürecinde;

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; yıl boyunca mesleki, eğitsel, kişisel-sosyal rehberlik alanlarında çalışmalar yürütmektedir.
 • İletişim becerileri
 • Özgüven ve özsaygı geliştirme
 • Atılganlık becerileri
 • Duygu farkındalığı
 • Öfke kontrolü
 • Çatışma çözme becerileri gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca ihtiyaca yönelik olarak “Kimdir Bu, Sosyometri, Otobiyografi” gibi çeşitli bireyi tanıma tekniklerini de uygulamaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; yıl boyunca mesleki, eğitsel, kişisel-sosyal rehberlik alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Faaliyetlerinin Öğrencilere Sunulması

Öğrencilerimiz, hayatlarının her döneminde karşılaştıkları gelişim görevlerini başarıyla tamamlamaları noktasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından desteklenmektedir. Öğrencileri yakından tanımak, psikolojik danışmanlarla güven ilişkisi kurmalarını sağlamak ve gerektiğinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi’nden yararlanabilmeleri için bireysel görüşmelere önem verilir. Öğrencilerin görüşmeleri belirli periyotlarda yapılmaktadır. Ayrıca psikolojik danışmanımız/okul rehber öğretmenimiz yıl boyunca sınıf içi etkinlikler, grup danışmaları yapmaktadır.

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Faaliyetlerinde Okul-Aile İşbirliği

Her öğrenciyle yapılan bireysel görüşmeler; ders öğretmenlerinden gelen bilgiler, veliden gelen paylaşımlar ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanmaktadır. Tüm bu aşamalarda işbirliği esastır. Okulumuzun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi de hem diğer öğretmenlerle hem de aileyle işbirliği içinde çalışmalarını yürütmeye önem vermektedir. Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanterler ve öğrencinin akademik – sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile paylaşması amacıyla randevulu veli görüşmeleri yapılmaktadır. “Okul-aile–öğrenci üçgeni arasındaki iletişim kanallarının açık olması, öğrencinin değişimini ve gelişimini sağlamada en önemli unsurlardan biridir.” anlayışı bu görüşmelerin temel dayanağını oluşturmaktadır.

Ortaokul Beden Eğitimi

Dostlar Eğitim Kurumları kurulduğu günden bu yana akademik eğitimin yanı sıra sportif öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemiş, yüzlerce mezunumuz arasından birçok branşta profesyonel sporcu yetiştirmiştir.
Eğitim tecrübesi ve bilgi birikimi ile alanlarında uzman Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerimiz derslerinde öğrencilerimizin;
*Spor eğitim ve ahlaklarını geliştirmek,
*Zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak,
*Ferdi ve takım sporlarını tanımalarını ve öğrenmelerini sağlamak,
*Yetenek tarama testlerinin yaparak ilgili spor branşlarına yönlendirmek,
*Sportif anlamda “ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak” kendi alanlarında geleceğin şampiyon ve rekortmenleri arasına katılmalarını sağlamak,
*Düzenli ve modern antrenman yöntemleri ile sportif etkinliklere katılmalarını sağlayarak “fiziksel, ruhsal ve düşünsel” gelişimlerine katkıda bulunmak,
*Yaşam boyu fiziksel ve ruhsal açıdan, bedenini tanıyan, yöneten ve onu koruyan, sosyalleşme becerisi gelişmiş, kaliteli zaman geçirmeyi bilen bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

İlkokul Müzik

Dostlar Eğitim Kurumları Müzik dersinde, müzik yapma ve müzik kültürü konularında temel bilgilere sahip, müziksel algı ve bilgilenme yoluyla düşünen, üreten, söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle kendini ifade edebilen, kendine güvenen, en az bir müzik aleti kullanan bireyler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir. Öğrencilerin müzik alanındaki yeteneklerinin ortaya çıkarılması, nitelikli müzik dinleyip özgün örnekler çalıp söyleyerek müziği yaşantılarına sokabilen bireyler olarak yetiştirilmesidir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin okul içi ve dışında etkinliklerde sahne almaları; grup çalışmalarında birbirinden destek alarak takım ruhunu benimsemeleri; çeşitli etkinlikleri izleme ve kaliteli müzik dinlemeye yönlendirilerek estetik duygularının ve özgüvenlerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Müziğin insan hayatındaki yerini ve önemini yaşatarak kavratmak, müziğin türlerini, insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu örnekleriyle göstererek öğretmek, aynı zamanda çeşitli tür ve dalların da uygulamalı çalışmalarla sanatsal yaratma olgusunu tanıtmak ders içi faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Nitelikli müzik dinleme alışkanlığını kazandırmak, korolar ve müzik grupları kurmak, kültürler arası iletişimde müziğin rolünü ve önemini kavratmak, kulak, ses ve çalgı eğitimi ile müzik yeteneğini keşfetmek, ortaya çıkarmak ve işlemek de bölüm olarak diğer amaçlarımızdandır.

•Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
•Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
•Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
•Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları isimlendirir.
•Kısa melodik ezgi kalıplarını tekrar eder.
•Çıkıcı-inici hareketi ayırt eder ve tanımlar.
•Şarkılardaki melodik ve ritmik kalıpları tanır.
•Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
•Hız terimlerinden Andante, Moderato ve Allegro terimlerinin anlamlarını bilir.
•Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.

•Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
•Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
•Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.
•Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.
•Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
•Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
•Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları tanır.
•Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
•İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
•Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.