DOSTLAR EĞİTİM KURUMLARI - OKUL ÖNCESİ (ANA SINIFI)

Okul öncesi eğitimi çocuğun duygusal, fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal gelişimi açısından yüksek öneme sahiptir. Edinilen beceriler çocuğun bir ömür yaşam kalitesine yansımaktadır. Okul öncesi eğitimi ile çocuğun ilgi alanları ve öne çıkan yetenekleri tespit edilebilir. Gözlemlenen çocuğun sahip olduğu bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek vermek kolaylaşır.

Okul öncesinde merkezinde çocuk ve onun mutluluğu olan bir eğitim modeli benimsiyoruz ve çocuğu merkeze alan akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerinin aynı anda yürütüldüğü bütünsel bir eğitim modeli uyguluyoruz. Çocukların ülkemizin geleceği olduğu bilinciyle onları en donanımlı şekilde hayata hazırlamalıyız. Özellikle okul öncesi dönemde kazanılan alışkanlıklar, kişilik oluşumu açısından son derece önemlidir.

Gelecekteki yaşantısında sosyal hayata adapte sorunu yaşamayan kültürel anlamda donanımlı, duygularını ve düşüncelerini ifade etme, sosyal hayatta karşılaştığı problemleri çözme ve baş etme becerisine sahip, duygularını kontrol edebilen, öğrendiklerini sosyal yaşamda uygulayabilen, yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş, yaşamsal becerileri kuvvetli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

OKUL ÖNCESİ (ANA SINIFI) REHBERLİK

Sağlıklı ve etkili bir öğrenme süreci öncelikle öğrencinin okuluyla bir sevgi bağı kurmasıyla başlar. Bu bağ öncelikle tüm kadronun sevgi dolu yaklaşımıyla başlar ancak bu profesyonelce izlenmesi ve yönetilmesi gereken bir süreçtir. Okulumuzda Rehberlik birimi bu sürecin en verimli şekilde yönetilmesi adına sürekli ve yoğun bir program yürütür. Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu ve kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uyguluyoruz. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uyguluyoruz.

Uyguladığımız Test ve Envanterler

Yetenek Testi: Öğrencilerimizin yeteneklerini daha gerçekçi ve veriye dayalı olarak ölçebilmek amacıyla rehber öğretmen, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin işbirliği ile uyguladığımız bu test sekiz temel yetenek ve ilgi alanını ölçmektedir. Bu alanlar şunlardır:

 • Sözel/dil yeteneği ve ilgisi
 • Matematik/mantık yeteneği ve ilgisi
 • Görsel/uzamsal yetenek ve ilgi
 • Müzikal/işitsel yetenek ve ilgi
 • Sosyal yetenek ve ilgi
 • Kişisel/özedönük yetenek ve ilgi
 • Bedensel/kinestetik yetenek ve ilgi
 • Doğa yeteneği ve ilgisi

Gelişim Testi: Rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlerinin detaylı gözlemleriyle doldurduğu ve öğrencilerimizin gelişim düzeylerini belirleyip, hangi alanlarda desteklememiz gerektiğini daha net verilerle görmemizi sağlayan bu test çocukların beş alanda gelişimsel düzeyini ölçmektedir.Bu alanlar şunlardır:

 • Hareket (Motor) Gelişimi Alanı ve Alt Alanları
 • Bilişsel Gelişim Alanı ve Alt Alanları
 • Dil Gelişimi Alanı ve Alt Alanları
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanı ve Alt Alanları
 • Özbakım Becerileri Gelişimi Alanı ve Alt Alanları

Dikkat Testi: Öğrencilerimizin Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite özelliklerini doğru ve güvenilir şekilde ölçmek ve onlara en uygun çalışma programını düzenleyebilmek için uluslararası güvenirliği kanıtlanmış testler uyguluyoruz.